Coronaria botnia24h pieni

Yhteystiedot Botnia 24h

Palveluesimies
Satu Kristo
020 791 2968
satu.kristo@botnia24h.fi

Palveluvastaava
Emma Hooli
020 791 2964

FAX 029 170 3550
Keittiö 020 791 2961

Botnia24h Oy:n laatujärjestelmä

Botnia 24h Oy:ssä laatutyötä tehdään systemaattisesti ja suositusten mukaisesti. Laadukkaasti toteutetut päihdekatkaisu- ja -kuntoutusjaksot, asumispalvelut ja tukiasuminen vaikuttavat myönteisesti yksilön elämänlaatuun ja tukevat yksilöllistä kuntoutumista aina omaan asuntoon asti. Laatua tarkastellaan Botnia 24 h Oy:ssä neljästä näkökulmasta.

  • Asiakkaan kokema laatu
  • Ammatillinen laatu
  • Johtamisen laatu
  • Hygienia / aterianpalvelu laatu

Botnia24h Oy:n organisaatio ja henkilöstö ovat sitoutuneet laatutyöhön. Laatutyö sisältää sekä ulkoisen, että sisäisen laadunarvioinnin. Botnia 24h Oy:n jokaiseen yksikköön on laadittu omavalvontasuunnitelmat toiminnan ja lääkehoidon osalta sekä palo- ja pelastussuunnitelma. Lisäksi laitoshuollon ja aterioiden valmistuksen osalta omavalvontasuunnitelma takaa hyvän hygieniatason jokaisessa yksikössä ja turvallisen/ ravitsemus suositusten mukaisen kotiruuan.

Toiminnan tulosten suunnitelmallinen arviointi ja raportointi

Sisäinen arviointi

Botnia 24h Oy:n yksiköissä hoito- ja kuntoutustulosten sisäinen arviointi perustuu asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtyyn hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma sisältää kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kartoituksen ja tavoitteiden asettamisen lyhyelle ja pidemmälle aikavälille. Tavoitteiden arviointi tapahtuu kaksi kertaa vuodessa hoito- ja kuntoutussuunnitelman päivityksessä yhdessä asiakkaan kanssa.

Tulosten sisäinen arviointi sisältää arviointia mm. toteutuneista hoitojaksoista (määrästä ja tuloksista), prosesseista, kustannuksista sekä analyysejä asiakaspalautteista, työhyvinvointikyselyn tuloksia, ja mahdollisia esille tulleita uusia tavoitteita.

Ulkoinen arviointi

Yksikön ulkoinen arviointi toteutetaan yhteistyökumppaneilta kerättävän palautteen kautta. Palautetta pyydetään palautekaavakkeella kerran vuodessa. Arviointia pyydetään palvelun ostajilta. Omaisten kokema laatu kerätään palautekaavakkeella kerran vuodessa. Lisäksi sijaiset ja opiskelijat antavat palautteen yksikön toiminnasta aina työ/ harjoittelujakson päätyttyä.

Botnia 24h Oy:n tulosten arviointi toteutetaan kokonaisvaltaisesti kuunnellen jokaista toimijaa tasavertaisena.