Avotukiasunnot Horisontti

  • Avotukiasuminen

Avotukiasunnot Horisontti on jatkumo Tukipalvelut Hemmalle kohti itsenäistä elämää tuettuna. Botnia 24h Oy:n hoitopolkumalliin Avotukiasunnot Horisontti sijoittuu viimeiseksi yksiköksi. Avotukiasunnot Horisontissa asuminen räätälöidään tiiviissä yksilöllisesti tiiviissä yhteistyössä lähettävän tahon kanssa ja lähiverkoston kanssa. Avotukiasunnot Horisonttiin voi muuttaa ainoastaan Tukipalvelut Hemmassa toteutuneen tukiasumisen jälkeen.

Avotukiasunnot Horisontin asunto etsitään yhdessä vapailta markkinoilta ja Botnia 24h Oy vuokraa sen. Tämän jälkeen Botnia 24h Oy välitysvuokraa asunnon Avotukiasunnot Horisonttiin muuttavalle. Avotukiasunnot Horisontin asunto voi sijaita Kemin, Keminmaan, Tornion alueella. Avotukiasunnot Horisontissa asumisen reunaehdoista sovittaan yhdessä kirjallisesti. Sovittavia asioita on mm:

  • Kotikäyntien määrä
  • Asukkaan osallistuminen Tukipalvelut Hemman toimintaan
  • Lääkehoidon toteutus
  • Mahdolliset asunnossa käyvät yövieraat ( lapset, kumppani, sukulaiset)

Avotukiasunnot Horisontti jatkaa Tukipalvelut Hemman hoitoideologiaa syventämällä ja juurruttamalla muutosta itsenäiseen elämään. Katso tarkempi kuvaus hoitoideologisesta viitekehyksestä Tukipalvelut Hemman etusivulta. Avotukiasunnot Horisontti rakentaa asukkaan kanssa yhteistyössä pysyvää kotia ja tavoitteena on hoitosuhteen päättymisen jälkeenkin asuminen samassa kodissa, jonne elämänhallinta on omaksuttu. Avotukiasunnot Horisontti ohjaa tarvittaessa asukkaan avohoidon piiriin ennen hoitosuhteen päättymistä.

Avotukiasunnot Horisontin tavoite on itsenäinen elämä omassa kodissa jonne elämän- ja arjenhallinta on yhdessä rakennettu.

Avotukiasunnot Horisontissa asukas vastaa kaikista kuluista itse. Lisäksi asumiseen tarvitaan kotikunnan / kaupungin sosiaalijohtajalta tai perusturvajohtajalta maksusitoumus kuntaosuuteen, joka kattaa hoitotyön kustannukset. Avotukiasunnot Horisontin hinnasto löytyy Botnia 24h Oy:n hinnasto osiosta. Asunnoissa ei ole kalusteita ja niiden hankinnasta vastaa asukas itse. Avotukiasunnot Horisontin hoitaja auttaa asuntoon liittyvissä asioissa.

Tervetuloa yhteiselle matkalle kohti itsenäistä elämää Avotukiasunnot Horisonttiin

Olemme osa Coronariaa, jonka tarjontaan kuuluvat monipuoliset perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, palveluasumisen ja kotihoidon sekä kuntoutuksen palvelut. Coronaria on 100%suomalainen terveyspalveluihin erikoistunut yritys. Lue lisää täältä https://www.coronaria.fi/asumis-ja-hoivapalvelut/