Intervallijaksot

Hoivakoti Herukka tarjoaa vielä kotona asuville mielenterveys- ja päihde asiakkaille intervallijaksoja. Jaksoille voi tulla myös kehitysvamma- ja vanhuspalveluista, sekä muisti- ja käytösongelmaiset, joiden taustalla on mielenterveys- ja/tai päihde proplematiikkaa. Intervallijaksolle tuleva on usein joko omaishoitajan turvin kotona pärjäävä tai yksin asuva kenen arjen- ja /tai elämänhallinnan taidot ovat suistuneet pois raiteiltaan. Hoivakoti Herukka tarjoaa kotona pärjäämisen tueksi yhdessä sovittuja intervallijaksoja .

Intervallijaksolla arvioidaan kotona pärjäämisen edellytyksiä Hoivakoti Herukassa käytössä olevien mittareiden, sekä hoitajien tekemien havaintojen pohjalta niin päivätoiminnan kuin arjen elämisen yhteydessä. Näistä raportoidaan lähettävää tahoa erikseen sovituin aikavälein.

Hoitoideologia toteuttaa Hoivakoti Herukassa käytäntönä olevia hoitomalleja. Tästä tarkempaa tietoa Hoivakoti Herukan etusivulla.

Tietoa asukkaalle/ muuttajalle osiosta löydät tiedon miten intervallijaksolle tulevan on huomioitava ennen jaksolle saapumista.

Hoidon hinnaston löytyy Botnia 24h Oy:n sivustolla olevasta hinnastosta.

Tervetuloa Intervallijaksolle Hoivakoti Herukkaan