Intervallijaksot

Kuntoutuskoti Harmonia tarjoaa mielenterveys- ja päihde asiakkaille intervallijaksoja. Intervallijaksolle tuleva on usein asunnoton tai muutoin arjenhallinnan/ elämänhallinan taitojen horjumisen vuoksi kykenemätön asumaan sillä hetkellä omassa kodissaan. Kuntoutuskoti Harmonia tarjoaa tukea vaikeassa elämäntilanteessa sekä tekee arviota kotona selviytymisen mahdollistumiseen.

Arvioinnin pohjalla on Kuntoutuskoti Harmonian hoitoideologinen viitekehys henkilökunnan ja asukkaan kokemus/ havainnot. Lisäksi jaksolla tehdään toimintakykyä arvioivia testejä kuten masennusasteikko BDI, muistitesti MMSE, Bergin tasapainotesti, ravitsemukseen käytetään tarvittavia testejä.

Tietoa asukkaalle/ muuttajalle osiosta löydät tiedon miten intervallijaksolle tulevan on huomioitava ennen jaksolle saapumista.

Hoidon hinnaston löytyy Botnia 24h Oy:n sivustolla olevasta hinnastosta.

Tervetuloa Intervallijaksolle Kuntoutuskoti Harmoniaan