Päihde Hjelppi - 6 paikkaa

 • Alkoholikatkaisu
 • Huume- ja lääkevieroitus
 • Alkoholi-, huume-  ja lääkekuntoutus
 • Intervallijaksot

Päihde Hjelppi on yhteisöhoidon periaatteella toimiva 6-paikkainen päihdekuntoutuslaitos lähellä Kemin keskustaa. Päihde Hjelpin toiminta-ajatuksena on tuottaa päihderiippuvaisille asiakkaille asiakaslähtöisiä kuntouttavia päihdekatkaisu- ja kuntoutuspalveluita. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen, kuntoutuksen tavoitteena on avohoidon piirissä jatkuvan kuntoutumisprosessin käynnistäminen.

Päihde Hjelpin kuntoutusideologia perustuu yksilön kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jossa vuorovaikutuksella ja kuulluksi tulemisella on suuri merkitys. Katkaisu- ja kuntoutusjaksoilla pääpaino on psykososiaalisissa menetelmissä lääkehoidon ohessa. Katkaisu- ja vieroitushoidot, päihde- ja mielenterveyskuntoutus toteutetaan aina ennalta sovitusti yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Palvelut ovat tarkoituksenmukaisia ja verkostokeskeisesti toteutettuja. Hoitojaksolle asiakas voi tulla maanantaista perjantaihin klo. 8.00-15.00 välisenä aikana. Henkilökuntamme koostuu kuntouttavalla työotteella työskentelevistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokauden. Päihde Hjelppi on osa Botnia24h Oy:n hoitopolkumallia. Asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä Päihde Hjelpin hoitojakson jälkeen Botnia 24h Oy:n hoitopolkumallin mukaisesti Hoivakoti Herukkaan, Kuntoutuskoti Harmoniaan tai Tukipalvelut Hemmaan.

Lääkärin vastaanotto on kerran viikossa. 

Hoitomenetelmät:

 • Yksilökeskustelut
 • Monimuotoiset ryhmät päivittäin
 • Korva- akupunktio
 • Rentoutuminen
 • Motivoiva haastattelu
 • Liikunta

Tavoitteena on päihdekierteen pysäyttäminen ja vierotusoireiden helpottaminen. Oman retkahtamisprosessin tunnistaminen. Raittiiden elämäntapojen oppiminen ja raittiuden tukeminen.

Miten Päihde Hjelppiin tullaan:

 • Hoitoon tulo vaatii hoitolähetteen oman kunnan A-klinikalta/ päihde- tai sosiaalityöntekijältä.
 • Päihde Hjelppi on Kelan hyväksymä laitos , joten hoitojakso kerryttää hoitokattoa julkiseen terveydenhuoltoon. Tämä ei kuitenkaan poista omavastuu kustannutsa Päihde Hjelpin hoidosta.

Hinnaston hoidon kustannuksista löydät Botnia 24h Oy: hinnasto osiosta

 Vuoden 2017 sulku toteutuu 1-31.7.2017 välisenajan. Päihde Hjelppi avaa ovensa 1.8.2017 tiistaina.

Olemme osa Coronariaa, jonka tarjontaan kuuluvat monipuoliset perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, palveluasumisen ja kotihoidon sekä kuntoutuksen palvelut. Coronaria on 100%suomalainen terveyspalveluihin erikoistunut yritys. Lue lisää täältä https://www.coronaria.fi/asumis-ja-hoivapalvelut/