Tietoa asiakkaalle

Päihde Hjelppiin tulevilla asiakkailla on taustalla ongelmallinen päihteenkäyttö.

 • Katkaisu /vieroitushoitojaksolle tuleva asiakas ei ole omatoimisesti eikä avohoidon tuella onnistunut katkaisemaan päihdekierrettään, vaan tarvitsee tueksi laitoshoitoa.
 • Kuntoutusjaksolle tulevan asiakkaan päihdekatkaisu on jo tehty, mutta tarvetta on vielä elämäntavan muuttamiseen tähtäävälle päihdekuntoutukselle.
 • Päihde Hjelppiin on mahdollista tulla päihdekatkaisun ja kuntoutuksen jälkeen myös raittiutta tukeville intervallijaksoille.

Hoitoon hakeutuminen tapahtuu kunnan päihdetyön/A-klinikan tai mahdollisesti sosiaalitoimiston kautta. Selvitä oman  kuntasi käytäntö. Päihdetyössä arvioidaan hoidontarvettasi yhteistyössä kanssasi ja sieltä voit saada lähetteen ja maksusitoumuksen hoidon kuntaosuuteen. Omavastuuseen voit tarvittaessa kysyä maksusitoumusta sosiaalitoimistosta. Katso hintatiedot hinta osiostamme.

Hoidosta sopimisen jälkeen lähettävä taho varaa sinulle paikan ja me Päihde Hjelpissä toivotamme sinut tervetulleeksi kuntoutumaan.

Päihde Hjelpissä jokaisella asiakkaalla on kaksi nimettyä omahoitajaa koko hoitojakson ajan. Omahoitajat perehtyvät asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteeseensa tarkemmin. Yksilökeskusteluiden ja päivittäisten teemaryhmien lisäksi käytetään mm. seuraavia menetelmiä:

 • motivoiva haastattelu
 • 5 pisteen korva-akupunktio
 • rentoutuminen
 • ulkoilu ja liikunta

Tulotilanteessa sinua haastatellaan ja kartoitetaan nykytilanteesi. Sinulle nimetään kaksi omahoitajaa, joiden kanssa käytävien keskusteluiden aikana saat mahdollisuuden jäsentää elämäntilannettasi ja avun tarvettasi sekä asettaa tavoitteita kuntoutumisesi suhteen.

Ota mukaasi Päihde Hjelppiin:

 • Henkilökohtaiset hygienianhoitovälineet (partakone, hammasharja yms.)
 • Voimassa olevat reseptit
 • Apteekkisopimuksen/apteekkijakelun mukaiset lääkkeet
 • Insuliinit, rasvat, astmalääkkeet ja hormonaaliset lääkkeet
 • Tarpeelliset vaatteet sisä- ja ulkokäyttöön
 • Saamasi lähete ja maksusitoumus
 • Jos tuot mukanasi tupakkaa tai virvoitusjuomia, pakkausten tulee olla avaamattomia.

Hinnaston hoidon kustannuksista löydät Botnia 24h Oy:n hinta osiosta.