Vankeinhoito

Botnia 24h Oy tarjoaa vapautuville, sekä koevapauteen siirtyville vangeille päihdekuntoutusta kahdessa Botnia 24h Oy:n yksikössä. Botnia 24h Oy:n palvelut tukevat vankia kotouttamisessa sekä päihteettömyydessä elämän saavuttamisessa laitoksessa suoritetun tuomion jälkeen. Tavoitteena on rikoksien uusiutumisen ehkäisy sekä vangin elämänlaadun parantamisen mahdollistaminen.

Päihde Hjelppi on päihdehuollon laitosyksikkö lähellä Kemin keskustaa. Tarkemman hoitoideologisen viitekehyksen löydät Päihde Hjelpin etusivulta. Vankeinhoidon näkökulmasta Päihde Hjelppi pystyy tarjoamaan valvotun ympäristön ympärivuorokauden viikon jokaisena päivänä. Turvallisuuteen ja valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota yhteisissä tiloissa ja piha- alueella on tallentava kameravalvonta. Vartija palvelut on käytettävissä tarvittaessa. Päihde Hjelpissä ulko-ovet ovat aina lukittuina ja kulku ulos tapahtuu sovitusti. Päihde Hjelpissä ei ole avautuvia ikkunoita ja päihteettömyyttä valvotaan alkometrin sekä 12 –kasto huumeseuloin.

Tukipalvelut Hemma on päihde- ja mielenterveys asukkaille kohdennettu kuntouttava tukiasumisyksikkö Päihde Hjelpin välittömässä läheisyydessä. Tukipalvelut Hemman hoitoideologisen viitekehyksen tarkemmin löydät Tukipalvelut Hemman etusivulta. Vankeinhoidollisesta näkökulmasta Tukipalvelut Hemma pystyy tarjoamaan valvotun ympäristön. Hoitohenkilökunta on paikalla ma ja la 7:00- 15:00 ja ti- pe 8:00- 18:00 välisenä aikana. Muina aikoina valvonta tapahtuu yleisissä tiloissa sekä piha- alueella tallentavan kameravalvonnan avulla. Kameroiden etävalvonta toteutetaan päärakennuksen hoitolaitoksen puoleta niinä aikoina kun henkilökunta ei ole paikalla. Tukipalvelut Hemmassa ulko-ovet ovat aina lukittuina ja pääoven kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa henkilökohtaisen kulunseurannan. Tukipalvelut Hemassa on käytettävissä myös vartiointi palvelut. Asuminen toteutetaan Tukipalvelut Hemassa joko yksi tai kahden hengen soluasunnossa.

Botnia 24h Oy:n hoitojaksolla toimitaan yhteistyössä vankeinhoitolaitoksen, rikosseuraamuskeskusten, kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, seurakunnan sekä kuntoutujan perheen ja omaisten kanssa.

Botnia 24h Oy:llä on kokemusta vankeinhoidosta. Projektinvetäjä Satu Kristo on koulutukseltaan lähihoitaja (1997), vankeinhoitaja(2000) ja psykiatrinen sairaanhoitaja(2012). Vankeinhoidollisia työtehtäviä tehnyt Keravalla ja Oulussa. Tämän jälkeen toiminut akuutissa päihdehuollossa, sekä viimeiset vuodet kehittänyt mielenterveys- ja päihdekuntoutusta asumispalvelu yksiköissä toimien näiden yksiköiden vastaavana Botnia 24h Oy:lla. Lisäksi Botnia 24h Oy on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä rikosseuraamusviraston Kemin yksikön kanssa.